Lentotehdas Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Lentotehdas Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.9.2019

1. Rekisterinpitäjä
Lentotehdas Oy
2759914-8
Hermannin rantatie 9, PL 39
00580 Helsinki
info@lentotehdas.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Lentotehdas Oy,  Mauri Väistö, +358 40 712 2044, info@lentotehdas.fi

3. Rekisterin nimi
Lentotehdas Oy asiakas- ja uutiskirjerekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Lentotehdas Oy kerää asiakastietoja pystyäkseen tarjoamaan asiakkailleen hyödyllisiä kohdennettuja ja yksilöityjä palveluita. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointi perinteisin tavoin, kuten suoramarkkinointi, markkinointi sähköisin välinein ja tekstiviestein, mikäli asiakas ei ole markkinointia erikseen kieltänyt.

Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää sähköpostitse tietoa Lentotehdas Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta:

henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), syntymävuosi, sukupuoli, asiakasnumero, verkkoyhteyden IP-osoite, evästeet sivustolta, sijaintitietoja, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, markkinointiviesteihin ja verkkosisältöihin liittyvät käyttäytymistiedot sekä tiedot tilatuista palveluista.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja/tai muussa yhteydenpidossa antamat tiedot.

Lentotehdas Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

Sivustollamme käytetään Facebook-pikseliä, joka tarkoittaa käytännössä sivuilla olevaa koodinpätkää, jonka avulla uudelleenmarkkinoidaan verkkosivua Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen oikeille ihmisille ja kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä henkilöinä vaan kävijät pysyvät anonyymeinä verkkopalvelun tuottajalle. Mittaamme pikselin avulla myös Facebook mainonnan tehokkuutta. Lue lisää Facebook-pikselistä: https://fi-fi.facebook.com/business/help/742478679120153.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterissä oleva henkilö on joko jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa fööni.fi, ostanut palveluja Lentotehdas Oy:n yritysmyynnin kautta, täyttänyt käsin lomakkeen tai muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle sekä tietojen luovutukseen (ks. kohta 7). Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla.

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen info@lentotehdas.fi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin, kun se on tarpeen viestinnän ja asiakaspalvelun onnistumiseksi ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden. Lentotehdas Oy:n keräämiä henkilötietoja voidaan luovuttaa Kiitsa Oy:lle. Kiitsa Oy toimittaa Lentotehdas Oy:n tiloissa kahvilabaarin palvelut sekä catering-palvelut Lentotehdas Oy:n asiakkaille. Kiitsa Oy voi käyttää luovutettuja henkilötietoja ainoastaan Lentotehdas Oy:n asiakkaiden palvelemiseksi. Lisäksi Lentotehdas Oy:n  puolesta tietoja voi kerätä ja tietoja voidaan luovuttaa Avalon Oy:lle tai muulle markkinointitoimistolle. Markkinointitoimisto voi käyttää luovutettuja tai itse kerättyjä tietoja ainoastaan Lentotehdas Oy:n viestinnän hoitamisessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi.

Yhteystiedot säilytetään Lentotehdas Oy:n CRM-järjestelmässä.

Lentotehdas Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus
Tiedot asiakkaasta voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Pyynnöt tietojen poistamisesta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@lentotehdas.fi.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.